Ročenka Sneh a lavíny 2007 – 2008

Na webových stránkách Lavíny.sk, což je sekce webu Horské záchranné služby SR, věnovaný lavinové problematice, je ke stažení nová ročenka „Sneh a lavíny – Zima 2007/2008“. Doporučujeme k podrobnému studiu každému, kdo se chystá v zimě do Tater. Každoročně formou PDF souboru vydávaná podrobná zpráva o průběhu minulé zimy, obrovské množství informací, popis vývoje počasí, grafy, tabulky pozorovaných lavin včetně popisu lokality. Smutný, ale velmi poučný je popis lavinových nehod, nechybí ani fotografie lavinišť, linií odtrhu a záchranných operací. Ročenka má dvě přílohy, a to Přehled lavinových informací v zimě 2007/2008 a Přehled sněhových profilů v zimě 2007/2008.

Odkaz: Lavíny.sk – Ročenka Sneh a lavíny, zima 2007/2008