Sbírání expresek při spouštění v převisu

Na stránce Lanová záchrana je další rozšíření obsahu, který pojednává o spouštění prvolezce zpět dolů na jistící stanoviště poté, co mu při natahování došly síly, a musí se od nejvýše dosaženého postupového jištění vrátit. Tentokrát je zaměřeno na spouštění v převislé skále. Situace v převisech se při spouštění nebo obecně lanové záchraně příliš neliší od situace v traverzech, ale přesto je tu jeden podstatný rozdíl. V převisech často nemáme oporu pro nohy a lano je tak permanentně zatížené a napnuté spouštěným lezcem. V důsledku toho se komplikovaně vypínají expresky či karabiny postupového jištění ze skob. Aby lezec aspoň na chvíli trochu odlehčil lano, používá se k tomu takzvaná přitahovací smyčka. O co jde, jak má vypadat a jak se s ní pracuje je nyní ukázáno na odkazované stránce, kde je nový text a přehledný obrázek.

Odkaz: Lanová záchrana