Špatně osazená lepená skoba

Ne každé trvale osazené jištění ve skále je bezpečné, a to ani pokud je nové. Novota neznamená kvalitu, to si musí do paměti vštípit každý horolezec. A dvojnásob to platí, pokud se to týká jištění, které udělal někdo jiný. Nadšení prvovýstupců je hezká věc, ale ne vždy zaručuje správný výsledek. Prvovýstupci jsou mezi horolezci oblíbení, a aby ne, když našemu sportu přinášejí nové cíle. Ale zároveň k jejich výrobkům musíme být velmi kriticky opatrní, ostatně jako ke všemu, co dělají lidé zachvácení nadšením a vášní, jenž tak spolehlivě zatmívá rozum. Snaha rychle „udělat“ cestu, stůj co stůj dosáhnout svého sportovního úspěchu, je často příčinou výroby nebezpečných zmetků. Jištění není jistota, jistota není žádná a opatrnosti není nikdy dost. V následujícím článku si ukážeme, jak takové zkažené nové jištění vypadá.

Špatně – Nebezpečně osazená vrtaná skoba (borhák). Čepel skoby není celá zapuštěna do vyvrtaného otvoru, a tím se zvětšuje užitá páka při zatížení. Takový borhák je ohrožen vytržením.

Horolezecká skoba, ať už klasická, zatloukaná do skalní pukliny, anebo vrtaná skoba lepená či expanzivní nýt, a nakonec i ledovcová skoba určená do ledu, není nic jiného, než prostá dvojzvratná páka. Platí pro ni, že čím více je upevněno jedno její rameno, tím větší sílu unese druhé rameno. Ovšem obráceně platí, že pokud je jedno rameno upevněno méně, méně i unese druhé rameno. Pevnost skalní skoby nejvíce určuje právě hloubka osazení čepele skalní skoby do skály. Čím hlouběji, tím skoba lépe drží.

Správně – Borhák je celou délkou čepele zapuštěn do skály, a ucho skoby se dolní částí opírá o povrch skály.

Neméně důležité je také opření ucha skoby o skálu pod otvorem, ve kterém je čepel skoby zasunutá. Ucho skoby slouží jako podpěra pro skobu – rozuměj pro jedno rameno páky. Dá rozum, že pokud je jedno rameno páky podrženo, pak je méně zatěžováno i druhé rameno páky – což je čepel skoby uvnitř skály.

A na závěr rada. Když už se vám stane, že dolezete k takové hrůze, jako je na prvním obrázku, a není jiné cesty, než pokračovat ve výstupu, tak pak aspoň navázat okolo vyčuhující čepele vrtané skoby popruhovou smyčku, a do této smyčky zapnout karabinu postupového jištění. Tím zkrátíme rameno páky a borhák bude míň zatěžován. Tedy v tomto konkrétním případě borháku z fotografie to nebude i tak žádné terno, ale lepší než nedělat nic.