Údaje v katalogu Lanex

Bezpečnostní komise (dále jen BK) a Metodická komise (dále jen MK) Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS), jakožto odborné komise zabývající se bezpečností horolezectví a příbuzných činností, při nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky, varují širokou veřejnost před následujícími skutečnostmi, resp. před jejich aplikací v praxi:

1) V inzerátu resp. PR článku firmy Lanex a.s ve zvláštním vydání časopisu Montana Plus podzim-zima 2001 (str. 5) byla uveřejněna tato

Poznámka: Objevil se názor, že jednoduché lano Viper je použitelné pouze na skály, ale nelze ho použít pro využití na expedice. Údajně je nutné mít na expedice lana „dvojčata“, která zaručují vyšší spolehlivost. Podle vyjádření Poldy Súlovského se naopak lano Viper na expedici Ama Dablam osvědčilo, protože je to lehké lano a ve spolupráci s fixním lanem, průměr 6 mm zaručí stejné vlastnosti.

2) V katalogu firmy Lanex a.s. Dynamická a statická lana 2002 je u lana typu SPELEO 8 uveden v technických parametrech lana údaj 8 pádů – 80 kg – faktor 1. Avšak skutečnost podle návodu k použití jsou pouze 2 pády. BK ČHS upozornila na tuto nesrovnalost firmu Lanex a.s. před 1 měsícem, dne 24.10.2001 potvrdila firma Lanex a.s. okamžité zajištění nápravy. Přesto firma Lanex a.s. distribuuje katalogy s chybným údajem dál, rovněž v akci “pod záštitou ČHS” na lezecké stěny.

Dále jsou v katalogu firmy Lanex a.s. Dynamická a statická lana 2002 následující závažné chyby:

U lana CANYON 10 je uveden údaj 10 pádů dle normy EN 1891 (závaží 80 kg, faktor 1) ačkoli na visačkách uvádí Lanex závaží 55 kg. Je zde uvedeno, že lano splňuje EN 1891, což není pravda.

U pomocných šňůr je uvedena v katalogu rovněž šňůra průměr 9 mm, ačkoli tento průměr norma EN 564 nepřipouští.

U dynamických lan podle EN 892 je uvedeno logo UIAA, ačkoli pravděpodobně nebyla tato lana testována v laboratoři akreditované UIAA.

Ad 1). Tvrzení uvedené v Poznámce je naprosto scestné, zcela proti duchu norem na horolezecká lana a všech psaných i nepsaných, celosvětově uznávaných metodicko-bezpečnostních pravidel o jejich správném použití! Neznáme žádné tak slabé (6 mm) „lano“ (ale pouze repšňůru tohoto průměru), neznáme žádné „fixní lano“ ve smyslu typu lana (ale pouze jako způsob použití, lano pevně zavěšené)! Kombinace jednoduchého horolezeckého dynamického lana se statickou repšňůrou (případně i se silnějším statickým lanem) namísto páru lan „dvojčat“ či „půlek“ k jištění prvolezce je funkčně nesmyslná, životu nebezpečná a proto zcela nepřípustná! Tvrzení v Poznámce, že naopak zaručí stejné vlastnosti nabádá k životu nebezpečné praxi, pošlapává veškeré bezpečnostní zásady i normy, vrhá jinak nepoučeného uživatele do metodického středověku a do náruče smrti! K horolezeckému použití všude tam, kde hrozí nebezpečí zachycení pádu, jsou přípustná výhradně dynamická lana atestovaná dle normy EN 892. Ze tří kategorií dynamických lan v této závazné normě uvedených, pro použití v horách i v nehorském terénu se skalními hranami uznáváme výhradně lana poloviční „půlky“ a lana dvojitá „dvojčata“ – a to vždy nadvojato, ve dvou pramenech.

Ad 2). Výše uvedené katalogové údaje jsou nepravdivé. Lana SPELEO 8 a CANYON 10 jsou lana nízkoprůtažná, takzvaná statická a proto podle normy EN 1891 podléhají povinným zkouškám. Jednou z nich je pádová zkouška se závažím 100 kg (pro typ A) resp. 80 kg (pro typ B) a pádovým faktorem 1 (mnohem mírnější než u horolan). Nadhodnocené údaje o počtu pádů s 80 kg závažím lze považovat za klamavý údaj, který má vliv na bezpečnost uživatele! Nejde „jen“ o počet pádů, ale rovněž o rázovou sílu při jejich zachycení – u statických lan výrazně vyšší, při pádu s vyšším faktorem fyziologicky i pro ostatní prvky zajišťovacího systému (karabiny, smyčky, vklíněnce etc.) nepřijatelné! Uvedené údaje ve zmíněném katalogu jsou neseriózní. Ke cti firmy Lanex a.s. je nutno uvést, že na návodech k použití jsou parametry lan uvedeny správně. Problémem ovšem jsou lana SPELEO 8 a CANYON 10, která normu EN 1891 NESPLŇUJÍ, dále je problematická pomocná šňůra 9 mm, která normu EN 564 rovněž nesplňuje!

(Převzato ve zkrácené formě z otevřeného dopisu Bezpečnostní a Metodické komise ČHS.)