UTM souřadnice v časopise Lidé a hory

Lidé & hory, číslo 5, ročník 2003. Oprava toho, co bylo uvedeno v čísle 3. Upozornění Vladimíra Procházky z Liberce na neúplné a nepřesné informace. Ve výše uvedeném článku bylo v textu v odstavci „Přístroj GPS“ na str.43 časopisu uvedeno několik neúplných informací a údajů – týkají se souřadnicové sítě, označení na str.43 vytištěné mřížky a správného označení polohy cvičného bodu v kurzívou uvedeném odstavci vedle mřížky. Platí, že u nových map Alpenvereinu, které jsou v článku využity jako příklad, se používá systém WGS84 – UTM/WGS84 a nikoliv uvedený systém WGS84 – systém WGS84 je uveden u starších map OEAV. V textu vypadlo i správné označení mřížky – mělo být UTM/WGS84. A správné označení polohy cvičného bodu na mapě Alpenvereinu (v systému zápisu UTM x, UTM y – tímto systémem jsou uváděny m.j. i polohy chat na web stránkách Alpenvereinu) mělo být UTM x: 5211450, UTM y: 288750 (pozor, x a y zde jsou oproti „školským zvyklostem“ prohozené – hodnota x roste směrem nahoru a y směrem doprava! První číslici v x souřadnici – 5 – přístroj GPS zobrazuje, u sítě na cvičné mapě není vytištěna, ale uvedena v legendě).