Uzly v časopise Lidé a hory

Časopis Lidé a hory, číslo 4 ročníku 2002. Na str.44 je článek „Lana a uzly“, autor Marek Cerman. V odstavci „Lodní uzel“ je odkazováno na obrázek č.7. Ať však v článku hledáme jakkoliv, žádný obrázek č.7 nenajdeme. Zato tam je 2 × obrázek č.6. Přičemž na dolním obr.č.6 je vyobrazena jakási slečna visící na jistícím stanovišti, což se shoduje s obsahem textu, který na zmizelý obrázek č.7 odkazuje. Takže s velkou pravděpodobností si můžeme troufnout říci, že z uvedených obrázků č.6 má ten dolní být správně obr.č.7.