Zálohované držení lana u jističe

Na webových stránkách American Alpine Institute vyšel článek o zálohování jističe, nebo-li jak pomoci začátečníkovi při jištění tím, že za ním ještě podržíme lano. Jedná se o činnost obvyklou pro instruktory, učitele a různé táborové vedoucí, kteří vyučují horolezectví. Ale rady pro tuto metodu mohou využít nakonec i pokročilejší lezci, kteří se dostanou do kontaktu se začátečníkem ve své lezecké skupině. První a nejlepší rada v článku se týká mezilidské korektnosti, kdy se můžeme dostat do situace, že nechceme někoho urazit tím, že budeme vyžadovat, aby jeho jištění bylo zálohované. To je podle autora článku cesta ke katastrofě. Když už se záložní držení lana za jističem provádí, musí se to dělat pořádně. Rozhodně nestačí tam stát jak barový povaleč a držet lano v jedné ruce, jak je v článku trefně ukázáno na jedné fotografii. Aby bylo zálohování co platné, je nejlepší stát v přímce za jističem. Pokud to terén nedovoluje a je málo místa, doporučuje se zbudovat v přímce za jističem kotevní vratný bod, a skrz něj vést neaktivní část lana, kterou při záloze držíme v ruce. Více podrobností a názorné fotografie v odkazovaném článku.

Odkaz: American Alpine Institute – The Belay Beckup