Zapínání lana do expresky

Zapínání expresek je naprosto nejčastější způsob, jak připojujeme lano k postupovému jištění. Podívejte se na německý návod, jak má být expreska v onom kterém případě polohována, kterým směrem mají být zámky karabin umístěny. Díky obrázkům i v němčině méně zběhlí čtenáři snadno poznají, co je správné, a to díky pomocným kryptogramům (zelená fajfka a červený křížek). Mimo vlastní průběh lana skrz karabinu expresky se autor Ralph Stöhr věnuje i problematice zapínání lana do karabiny, na obrázcích č. 1 a 2 jsou fotografie, jak nejefektivněji držet lano mezi prsty při cvakání různě polohovaných expresek. Na závěr pak radí, aby vlastní smyčka expresky byla kvůli únavě materiálu vyřazována zhruba po pěti letech provozu. Karabinu vyřadit, když je poškozená, především věnovat pozornost zámku a jeho správnému a úplnému dovírání. Rovněž radí karabinu vyřadit po pádu z velké výšky na zem, ovšem bez bližšího vysvětlení, patrně spíše z preventivních důvodů (bájné mikro-trhliny nejsou v článku vůbec zmiňovány).

Odkaz: Klettern.de – Korrekt einhängen, sicher klettern