69 výsledků pro slaňování

Rukavice pro horolezectví

Rukavic je na trhu k dispozici značné množství, ale ne všechny druhy se hodí pro provozování horolezectví. Na webových stránkách Světa outdooru vyšel zajímavý článek přinášející základní přehled různých druhů a typů rukavic, ať už rozdělených podle sportovní disciplíny, pro které jsou určené, tak i podle jejich konstrukce a použitých materiálů, které jim dávají rozhodující …

Pokračovat ve čtení

Sebezáchrana pro lezce

Ať už v důsledku nehody a zranění, nebo prostě jen proto, že už nám nestačí síly na to vylézt cestu, můžeme se dostat do situace, kdy se musíme sami, či dokonce svého zraněného kamaráda, dostat pryč ze skály. Sebezáchrana na laně by měla patřit k vědomostem každého lezce. V Británii je v prodeji multimediální DVD …

Pokračovat ve čtení

Nosnost spojovacích uzlů

Nedávno jsme zde uvedli článek Evropský smrtící uzel. Takto se v Americe nazývá obyčejný vůdcovský uzel při excentrickém zatížení, který je použit pro spojení dvou lan při slaňování. Kupodivu přes nelichotivý název si přesto i tam pomale získává na oblíbenosti. Problematice spojovacích uzlů pro spojení lan při slaňování se už v minulosti věnovali experti z …

Pokračovat ve čtení

Evropský smrtící uzel

V Americe vzali na milost tzv. evropský smrtící uzel. Tak tamější horolezci slangově přezdívají excentrickému spojení dvou lan pomocí vůdcovského uzlu. O tomto uzlu vyšel nový článek na webových stránkách American Alpine Institute z pera Jasona D. Martina. V Americe je pro spojení lan stále velmi populární dvojitý rybářský uzel, a na užití vůdcovského uzlu …

Pokračovat ve čtení

Knihy o uzlech

Kniha o uzlech, F.A.Elstner, Svaz skautů – RČS, 1927 80 str., rozměry 22,5 × 15 cm František Alexander Elstner je bezesporu nejvýznamnějším českým autorem v oboru uzlů a uzlování. Nicméně k tomuto oboru se nedostal skrze alpinismus, ale prostřednictvím skautingu. Jeho knížky tak nejsou primárně zaměřené na horolezecké postupy, nicméně způsob, jakým Elstner o uzlech …

Pokračovat ve čtení

Edice Alpy

V nakladatelství Alpy vychází řada malých metodických knížek, sešitků, s horskou tématikou pro vysokohorské turisty. Jedna publikace se vždy věnuje jedné problematice. Dosud vyšly: Nebezpečí v horách, Pohyb v neledovcových velehorách, Pohyb po ledovcích, Počasí v horách, Aklimatizace v horách, GPS – praktická příručka, Orientace v horách, Laviny + Vysokohorské lyžování a skialpinismus. V roce …

Pokračovat ve čtení

Aktuální knihy

Horolezectví, Vladimír Procházka st. a kolektiv, Olympia, 1990 246 str., rozměry 24 × 17 cm; Už více jak 10 let staré vydání, bohužel nelze téměř nikde koupit, leda občas v antikvariátu. Klasická učebnice horolezectví, v češtině jedna z nejobsáhlejších publikací na toto téma. Problematika je podrobně zpracována, od úplných základů pro nováčky, až po náročné …

Pokračovat ve čtení

Názvosloví

Tento slovník výrazů má sloužit k vysvětlení slangových výrazů v horolezectví, specifických výrazů, a k upřesnění významů těch slov, která jinak mají v češtině jiný význam. Slova psaná v textu kurzívou jsou ta, která jsou také zařazena ve slovníku a vysvětlena, tudíž kurzíva na ně odkazuje. * * * Abalak – jistící prostředek; je to …

Pokračovat ve čtení

Staré knihy

Die Gefahren der Alpen, Emil Zsigmondy, Lampart´s Alpiner Verlag, 1886 – 2.vydání 239 str., rozměry 22 × 14,5 cm Dnes už historická publikace, některé metodické pokyny z ní jsou již zastaralé. – Kniha Die Gefahren der Alpen je stěžejním dílem mezi horolezeckými učebnicemi. Na dlouhou řadu let se tato kniha stala vzorem pro podobné publikace. …

Pokračovat ve čtení

Záchrana z ledovcové trhliny

ZÁCHRANA ZACHRÁNCEM Při záchraně z ledovcové trhliny může zachránce, popřípadě zachránci, postupovat několika možnými metodami. Volba té správné metody je závislá na několika okolnostech, a to počtu členů lanového družstva, délce lana, které máme k dispozici, způsobem navázání členů družstva na lano a výzbrojí, kterou máme k dispozici. Při všech metodách záchrany prováděné zachráncem je …

Pokračovat ve čtení

Lanová záchrana

Následující záchranné metody nejsou samozřejmě všechny existující, jedná se jen o ty jednoduší, které vcelku bez problémů lze provádět s běžnou horolezeckou výbavou, kterou člověk sebou na túře v horách má. Namísto často uvedených prusíku je samozřejmě možno použít i různé druhy šplhadel, ale člověk by měl umět poskytnout záchranu i s co nejjednodušší výzbrojí, …

Pokračovat ve čtení

Nebezpečí

Motto: Člověk se jako tvor dostal tak daleko proto, že je narozdíl od zvířat vybaven schopností myslet. Myšlení je jeho největší zbraní, kterou čelí nepřízni osudu. Nelze při horolezectví očekávat bezpečí, a přitom nemyslet. Nebezpečí a taktika proti němu Nebezpečných jevů při horolezectví může být celá řada, a jejich konkrétní výčet by byl téměř nekonečný. …

Pokračovat ve čtení

Závody v lezení na rychlost

Za určitých okolností je rychlost lezení měřítkem lezecké dovednosti. Lezec, který cestu přeleze rychle, projevuje větší zdatnost, než lezec, který tutéž cestu leze příliš dlouho, pomale a nejistě. Přirozeně tak vzniká potřeba lezců se v této dovednosti vzájemně mezi sebou porovnat. Tento princip dal vzniknout specifické závodní disciplíně, a tou je lezení na rychlost. Podstatou …

Pokračovat ve čtení

Horolezectví a ochrana přírody

ČÁST PRVNÍ – LIDÉ A PŘÍRODA Úvod Tato stránka je rozdělena na tři části. V první části se stručně a obecně vysvětluje vznik a důvody existence chráněných přírodních území (rezervací). K tomu je nutno objasnit několik pojmů z ekologie a dalších přírodních věd (vpravo v barevných rámečcích), což lze doufat, bude pro řadu horolezců pouze …

Pokračovat ve čtení

Komunikace při horolezectví

Hlasová komunikace při výstupu Nejběžnější formou komunikace při horolezectví je prosté volání hlasem. Členové lanového družstva se v drtivé většině případů od sebe nevzdálí na větší vzdálenost, než je právě lanová délka (cca 50 m), a tak hlasité zvolání plně postačuje. Zvolané povely musí být jasné, nezaměnitelné a hlasité. Kupodivu často bývají potíže s tou …

Pokračovat ve čtení